Mieszkańcy świata wyobraźni Marii Konopnickiej – wariacje literacko-plastyczne

W piątek 25 marca, podczas kolejnych wariacji literacko-plastycznych dzieci poznały niektóre z utworów Marii Konopnickiej m.in. wiersze: Kukułeczka, Stefek Burczymucha, Nasze kwiaty oraz O Janku Wędrowniczku.

W części plastycznej zaś, młodzi artyści tworzyli ilustracje do poznanych utworów.

Prace dzieci zostaną wysłane na Konkurs pn. “Mieszkańcy świata wyobraźni Marii Konopnickiej” zorganizowany przez WBPiCAK w Poznaniu ?