Filia Wąsowo

Biblioteka mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Taczaka w Wąsowie, dzieląc lokal z biblioteką szkolną. Posiada bogate zestawy lektur szkolnych oraz literaturę dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Adres:
Wąsowo, ul. Lipowa 51
e-mail: filiawasowo@gmail.com

Starszy bibliotekarz
mgr Daria Nizio-Siąkowska

Godziny otwarcia:
wtorki od 10:00 do 16:00
czwartki od 10:00 do 16:00

Grupa “Biedronki” 2022 rok

       

Jesienne spotkanie 2019

Pan Poeta SHOW maj 2022