wszystkie | AKTUALNOŚCI

wszystkie   Biblioteka    Czytanie na Czarodziejskim Dywanie   Klub BiblioSmile   Konkursy o Pióro Wójta    Konkurs Pięknego Czytania   Pozostałe konkursy   Lekcje biblioteczne   Zajęcia literackie i plastyczne   Klub Miłośników Historii Lokalnej   Wystawy   Spotkania   Piknik z książką   Loża Czytelników   

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM!

Ostrzcie pióra! Przed nami Dyktando ortograficzne! Startujemy 5 października o 16.00.

 

Oto REGULAMIN:

 

XIII Konkurs o Pióro Wójta Gminy Kuślin

Dyktando ortograficzne

Regulamin

  1. Organizatorem Konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie pod patronatem Wójta Gminy Kuślin

 

2. Zasady uczestnictwa

a)      Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

b)      W Dyktandzie ortograficznym mogą uczestniczyć osoby od 13 roku życia.


c) Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie ortograficznym jest zgłoszenie się

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kuślinie do dnia 2 października 2017.

 

d) Zgłoszenia udziału w konkursie można dokonać osobiście lub telefonicznie dzwoniąc pod nr 614473089.

 

e) Termin zgłoszeń do konkursu upływa 2 października 2017 roku (poniedziałek).


f) W konkursie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata, a także pracownicy naukowi z tego zakresu.


g) Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez GBP w Kuślinie w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997

z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97).


h) Każdy z uczestników konkursu wyraża zgodę na bezpłatne zarejestrowanie

w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie,

w każdej formie i technice, w nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji. Materiały te będą służyć promocji konkursu.

3. Jury
a) Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwa Jury powołane przez Organizatora.


b) Członkowie Jury czuwają nad prawidłowym przebiegiem Dyktanda, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem ewentualnych sporów.


c) Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.


d) Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

4. Przebieg konkursu
a) Konkurs odbędzie się w 5 października 2017 roku (czwartek) o godz. 16.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kuślinie.


b) Piszący Dyktando powinni przybyć do Biblioteki przed rozpoczęciem konkursu, by potwierdzić swój udział oraz odebrać karty uczestnictwa z nadanym numerem identyfikacyjnym.

c) Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.

d) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wielkimi literami drukowanymi.

f) Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.

g) Nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego.

 

h) Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.

Również w poprawkach nie wolno używać wielkich liter drukowanych.

i) Jeśli na podstawie napisanych dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki. Wyłonieni zostaną finaliści, którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów.

i) Finaliści wezmą udział w ostatecznej rozgrywce, która wyłoni zwycięzcę konkursu.

j) Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia.

k) Ogłoszenie wyników odbędzie się  5 października 2017.

l) Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, uzgodnionym z organizatorem.
5. Nagrody
a) Nagrody zostaną przyznane zwycięzcy Dyktanda i osobom wyróżnionym po zakończeniu rozgrywek finałowych 5 października 2016 roku.

b) Zwycięzca Dyktanda ortograficznego otrzyma nagrodę główną – Pióro Wójta Gminy Kuślin  oraz nagrodę rzeczową wartości 750,00 zł.

 

c) Uczestnik konkursu, który zajmie drugie miejsce, otrzyma nagrodę rzeczową wartości 450,00 zł, a uczestnik, który zajął miejsce trzecie, nagrodę rzeczową wartości 300,00 złotych.


d) Wszyscy uczestnicy otrzymają upominki i dyplomy.

e) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału nagród.

6. Postanowienia końcowe
a) Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.

b) Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania przez piszących dyktando postanowień Regulaminu.


    więcej ›

NARODOWE CZYTANIE 2017 - BIESIADA LITERACKA PRZY WESELNYM STOLE

W sobotę 2 września o 19.00 w ramach Narodowego Czytania przypomnieliśmy sobie "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego.

Fragmenty dramatu przy wtórze krakowiaków czytali: wójt Jerzy Dziamski, Aneta Adamska, Małgorzata Kostkowska, Dagny Adamczak, Andrzej Sibilski, Norbert Bryłka, Jakub Czekała, Kacper Łuczak, Bartłomiej Adamski.

Po odczytaniu wybranych scen śpiewano weselne piosenki i biesiadowano przy zastawionym kołaczami oraz weselnymi tortami stole. Do śpiewu przygrywali nam Wojciech Jucha oraz Jan Ceyza.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa portretów i fotografii ślubnych przyniesionych przez mieszkańców gminy.

    więcej ›

CZYTANIE NA ŚNIADANIE

O książkach, czytaniu, bibliotece oraz wielu innych, ważnych sprawach :) rozmawiałyśmy z przemiłymi kuślińskimi przedszkolakami, którzy odwiedzili nas wraz ze swoimi wychowawczyniami w czwartkowe przedpołudnie (8.VI).
Zapraszamy ponownie:)
Do zobaczenia!

    więcej ›

ZAMKNIĘCI W BIBLIOTECE II - Escape Room w Michorzewie i w Wąsowie

W Tygodniu Bibliotek czwartoklasiści ze szkół podstawowych w Michorzewie i w Wąsowie wzięli udział w naszym bibliotecznym escape roomie „Zamknięci w bibliotece II”.
Spotkania odbyły się w filiach biblioteki. Uczestnicy świetnie się bawili, a emocji było wiele.

W Michorzewie z najlepszym wynikiem zabawę ukończyła grupa I, którą tworzyli: Adamczak Paulina, Drążkowiak Kacper, Dziamska Marika, Dziamski Emil, Haładuda Maria, Jucha Kinga, Kałek Karolina.

W Wąsowie uczniowie bardzo szybko i sprawnie poradzili sobie z odnalezieniem klucza.

Rekordziści  odnaleźli go w czasie 27 minut.

Coś mi się zdaje, że następnym razem musimy nieco „podkręcić” zadania :)

    więcej ›

BIBLIOTEKA. OCZYWIŚCIE! WARIACJE PLASTYCZNE W BIBLIOTECE :)

W czwartek 11 maja 2017 dzieci pod okiem plastyczki Magdaleny Dziamskiej tworzyły związane z biblioteką obrazy. Prace dzieci wkrótce ozdobią naszą książnicę:)

    więcej ›

ISLANDIA - trzeci żywioł. Spotkanie z ROMANEM PANKIEWICZEM.

Strona główna, Loża Czytelników, 09.05.2017 16:06

W kameralnym gronie i przyjaznej atmosferze odbyło się nasze wtorkowe spotkanie z Romanem Pankiewiczem. Podróżnik tak interesująco i z wielką pasją opowiedział nam o niezwykłej Islandii, jej mieszkańcach i panujących zwyczajach, że kto wie czy się tam niebawem nie wybierzemy :)))


   

BIBLIOTEKA. OCZYWIŚCIE! WERNISAŻ MALARSTWA KATARZYNY KUDEŁKI

Strona główna, Wystawy, 08.05.2017 16:28

8 maja o godz. 18.00 odbył się

wernisaż malarstwa KATARZYNY KUDEŁKI.

Otwierając wystawę artystka opowiedziała o sobie, swojej drodze do twórczości, o malowaniu,

inspiracjach i wystawionych obrazach, zapraszając do ich obejrzenia.

Różnotematyczne obrazy, znakomicie wkomponowały się w biblioteczną przestrzeń!

WYSTAWĘ MOŻNA OGLĄDAĆ W BIBLIOTECE DO CZERWCA.

Serdecznie zapraszamy!

KATARZYNA KUDEŁKA      Ur.12.05.1980 roku w Nowym Tomyślu. Absolwentka: Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Lutosławskiego w Nowym Tomyślu, Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu oraz  ASP w Poznaniu (studia podyplomowe). Obecnie pracuje w szkole podstawowej jako nauczyciel,  dlatego twórczością zajmuje się w wolnych chwilach. Podejmuje próby malowania farbami olejnymi, akrylowymi oraz pastelami. Jej prace cechuje ekspresja, mocny kolor, wielkoformatowe kompozycje abstrakcyjne oraz dekoracyjne malarstwo.
W większości jej prace powstają spontanicznie zainspirowane literaturą, filmami, otaczającą przyrodą, architekturą.  Zajmuje się także tworzeniem biżuterii techniką sutaszu. Uczestniczyła w wielu  plenerach międzynarodowych oraz wystawach  poplenerowych.

Prezentowała swoją twórczość na kilku wystawach indywidualnych. Zajmując się sztuką amatorsko ciągle jest na etapie poszukiwania środków wyrazu i doskonalenia warsztatu artystycznego.

Obrazy artystki znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju oraz za granicą.

 


   

BIBLIOTEKA. OCZYWIŚCIE! HAPPENING MALOWANIE NA SPONTANIE

Strona główna, Zajęcia literackie i plastyczne, 08.05.2017 16:27

Po prezentacji utworów  napisanych przez uczestników konkursu na wiersz rymowany, odbył się happening pod nazwą „Malowanie na spontanie”.

Wszyscy, którzy mieli na to ochotę, za pomocą malowanego farbami obrazu wyrażali to, co skojarzyło im się z biblioteką.

Następnie z powstałych w ten sposób  na styrodurowych kołach malowideł, utworzono wielką literę "B" symbolizującą nazwę "Biblioteka".
Po happeningu, o godz. 18.00 nastąpiło otwarcie wystawy obrazów nowotomyślanki Katarzyny Kudełki, a później - party w bibliotece.


   

 1  |  2  |  3  |  4  |  5    » Pozostałe wiadomości


0.027016878128052