Klub Miłośników Historii Lokalnej i Genealogii

Skupia zainteresowanych tematem historii lokalnej i genealogii. Główne zadania, to wyszukiwanie i gromadzenie informacji oraz dokumentów i fotografii dotyczących środowiska lokalnego, opieka nad zbiorami Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej, upamiętnianie ludzi, dat i wydarzeń ważnych dla lokalnej społeczności, organizowanie wieczornic, wystaw, pikników historycznych.

Spotkanie w KLUBIE MIŁOŚNIKÓW HISTORII LOKALNEJ I GENEALOGII

9 września w bibliotece spotkali się pasjonaci lokalnej historii i miłośnicy genealogii. Podczas spotkania zapoznano się z dotychczasowymi osiągnięciami poszczególnych członków – uczestników spotkania, oraz ustalono kierunki działania Klubu w najbliższym czasie. Wymieniono się również doświadczeniami i podzielono wiedzą związaną z wyszukiwaniem wiadomości i dokumentów. Klub ma charakter otwarty i można dołączyć do niego w …

Spotkanie w KLUBIE MIŁOŚNIKÓW HISTORII LOKALNEJ I GENEALOGII Czytaj więcej »

Klub Miłośników Historii Lokalnej i Genealogii

Oferta adresowana do wszystkich zainteresowanych tematem. Celem  działania Klubu jest upowszechnianie i poszerzanie wiedzy z zakresu  historii lokalnej i genealogii. W programie: wyszukiwanie i gromadzenie informacji  oraz dokumentów  i fotografii dot. środowiska lokalnego poszukiwanie przodków – tworzenie drzewa genealogicznego swojego rodu gromadzenie materiałów i opieka nad zbiorami Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej upamiętnianie ludzi, dat i …

Klub Miłośników Historii Lokalnej i Genealogii Czytaj więcej »