Poznali gazety i czasopisma

We wtorek 4 marca bibliotekę odwiedzili trzecioklasiści z Kuślina, wraz z wychowawczynią Hanną Utmańczyk. Tematem lekcji bibliotecznej były gazety i czasopisma.

Uczniowie poznali różne rodzaje czasopism.

Dowiedzieli się jakie są różnice między gazetą a czasopismem, a także, które tytuły mogą znaleźć w naszej bibliotece.