Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy…Przewodnik po gminie Kuślin

W niedzielę 13 marca 2011 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kuślinie odbyła się prezentacja książki pt. Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy. Przewodnik po Gminie Kuślin. Jest to pierwsza książka, która zapoznaje czytelnika z interesującą, zwłaszcza dla mieszkańców, historią wiosek tworzących gminę Kuślin. Jednocześnie jest to pierwsza książka wydana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kuślinie.

Pomysł  przygotowania własnej publikacji  o gminie powstał na początku 2010 roku.

Do udziału w projekcie Maria Czekała – pomysłodawczyni przedsięwzięcia – zaprosiła wszystkich zainteresowanych współpracą oraz chcących służyć pomocą w zakresie zbierania i przygotowywania materiałów do publikacji. W ten sposób udało się stworzyć  zgraną grupę osób, która na zasadzie wolontariatu wzięła udział w pracach nad książką. Zebrany w ten sposób materiał  posłużył do opracowania bogato ilustrowanej, albumowej publikacji.

Na niemal dwustu stronach formatu A4, starannie wydanej publikacji, opisane są najważniejsze wydarzenia istotne dla mieszkańców naszego terenu.

Na kartach książki czytelnik przemierza okres od udokumentowanej prahistorii aż po dzień dzisiejszy. Poznaje nazwiska polskich i niemieckich rodów, z którymi przez wieki związane były tutejsze ziemie. W książce przeczytamy o patriotycznym rodzie Sczanieckich, który osiadł tutaj w XVIII wieku. Herb tego rodu posłużył współcześnie do zaprojektowania  wizerunku herbu gminy.

Poznamy też historię niemieckiego rodu Hardtów, który po odkupieniu dóbr od zubożałych Sczanieckich był właścicielem kilku tutejszych wiosek.

W książce omówiony został także ciekawy wątek osadnictwa olęderskiego. Olędrzy osiedlili się  między innymi w Kuślinie, Dąbrowie i Michorzewku.

Rozbiory Polski spowodowały że opisywany obszar w 1793 roku znalazł się w rękach pruskich. Działalność antypolską zaborcy wzmacniała na tych terenach  organizacja nacjonalistyczna tzw. Hakata, której jednym z głównych założycieli był zięć właściciela Wąsowa Richarda von Hardta.

W książce przeczytamy także o bohaterskich polskich patriotach biorących udział w zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim i II wojnie światowej. Bolesne zdarzenia z okresu okupacji ilustrują zamieszczone w książce fragmenty wspomnień nadesłanych na organizowane przez bibliotekę konkursy literackie  oraz cytowane zapisy dawnych kronik szkolnych.

Jednak książka ta, to nie tylko spojrzenie w przeszłość. Przewodnik zawiera też wiele istotnych wiadomości o współczesnym obliczu gminy. Znajdziemy w nim informacje o aktualnie działających placówkach oświatowych, instytucjach kultury, parafiach, organizacjach społecznych i  klubach sportowych.

W pracach nad książką uczestniczyli: Magdalena Bilska, Kuba Czekała, Maria Czekała, Jerzy Dakowski, Stanisława Darcz, Lucyna Haładuda, Robert Jans, Stanisława Janyga, Piotr Jaroszyk, Grażyna Kaczmarek, Maria Kasperczak, Katarzyna Kaźmierczak, Mirosława Kulawiak, Damian Paszek, Dąbrówka Stępniewska.

Ekipę współpracowników tworzyli: Dorota Drążkowiak, Mieczysław Janas, Mirosława Kaczmarek, Wiesława Kaczmarek, Ludmiła Komin, Małgorzata Kostkowska, Alfons Rogal, Lech Sadowski, pracownicy Urzędu Gminy w Kuślinie. Korekty tekstu dokonała Lucyna Kończal– Gnap. Swej fizycznej formy książka nabrała w drukarnii Opalgraf , pod bacznym okiem doktora  Bogumiła Wojcieszaka, który także udzielił nam konsultacji historycznej.

Pocztówki wykorzystane w publikacji udostępnili nam ze swych kolekcji Maciej Skrzypczak, Bogumił Wojcieszak, Mirosław Górny.

Zdjęcia : Magdalena Bilska, Kuba Czekała, Agnieszka Elantkowska– Szymańska, Bartłomiej Góra, Robert Jans, Maciej Łyszczasz, Damian Paszek, Dominika Sobieska, Archiwum Urzędu Gminy w Kuślinie, archiwa prywatne mieszkańców.

Okładkę zaprojektował Kuba Czekała