Klub Miłośników Historii Lokalnej i Genealogii

Oferta adresowana do wszystkich zainteresowanych tematem.

Celem  działania Klubu jest upowszechnianie i poszerzanie wiedzy z zakresu  historii lokalnej i genealogii.

W programie:

  • wyszukiwanie i gromadzenie informacji  oraz dokumentów  i fotografii dot. środowiska lokalnego
  • poszukiwanie przodków – tworzenie drzewa genealogicznego swojego rodu
  • gromadzenie materiałów i opieka nad zbiorami Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej
  • upamiętnianie ludzi, dat i wydarzeń ważnych dla lokalnego środowiska i społeczności
  • organizowanie spotkań, wieczornic  i wystaw  tematycznych