Wypożyczalnia międzybiblioteczna

W ramach wypożyczeń  międzybibliotecznych, każdy czytelnik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuślinie, za naszym pośrednictwem,  może zamówić poszukiwane przez siebie książki z innych bibliotek na terenie całego kraju.  
Realizujemy zamówienia na materiały niedostępne w naszych zbiorach i w zbiorach cyfrowych do których mamy dostęp.