Organizacja biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie jest samodzielną instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Kuślin. Wraz z dwoma filiami zlokalizowanymi w Michorzewie i w Wąsowie, służy rozwojowi oraz zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy Kuślin. Opiekę merytoryczną nad placówką sprawują: Powiatowa i Miejska Biblioteka w Nowym Tomyślu i Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Zespół:

p.o. dyrektora
Aldona Henicz

główna księgowa
mgr  Lidia Świtała

bibliotekarz
mgr Pamela Piechowiak

młodszy bibliotekarz
Katarzyna Przybył


Statut  GBP w Kuślinie

NIP: 788-18-38-562

REGON: 634260463