Książka na telefon

Usługa dla osób, którym stan zdrowia, wiek lub stopień niepełnosprawności nie pozwalają na osobiste wypożyczanie książek w naszej bibliotece. Zamówione telefonicznie książki dostarczone zostaną do domu przez pracowników biblioteki lub wolontariuszy.
Dzwońcie pod nr tel. 61 44 73089

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUŚLINIE

§ 4 Usługa „Książka na telefon”

1.    Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać osoby starsze, chore lub niepełnosprawne zamieszkałe na terenie gminy Kuślin, które wypełniły czytelniczą kartę zobowiązania.

2.    Chęć korzystania z usługi „Książka na telefon” należy zgłosić w bibliotece osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

3.    Dostarczaniem zbiorów do domu zajmują się bibliotekarze lub wolontariusze.

4.    Czytelnicy korzystający z usługi „Książka na telefon” wypożyczają zbiory na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.