Projekt: Emilia Sczaniecka – niedościgły wzór patriotyzmu

Projekt EMILIA SCZANIECKA – NIEDOŚCIGŁY WZÓR PATRIOTYZMU zrealizowany został dzięki dotacji Darczyńcy – Fundacji Totalizatora Sportowego,  w ramach Programu „Razem z kobietami patriotkami”. Jego realizacja przebiegała na przełomie lat 2023/2024.
Bohaterką i patronką projektu jest Emilia Sczaniecka (1804 -1896) żyjąca w okresie zaborów wybitna Polka, wielka patriotka, uczestniczka powstań narodowowyzwoleńczych w 1830, 1848 i 1863 roku, organizatorka pomocy samarytańskiej i opiekuńczej, propagatorka oświaty, edukacji i czytelnictwa, strażniczka mienia i języka polskiego, której życie związane było m.in. z Kuślińską Ziemią, a miejsce wiecznego spoczynku znajduje się w Michorzewie (gmina Kuślin).

Efektem realizacji projektu jest książka – kompendium wiedzy o Gminie Kuślin pt. „Wędrówki po Kuślińskiej Ziemi. Ludzie, miejsca, wydarzenia”. W książce zamieszczone zostały obszerne informacje opisujące historię i teraźniejszość wiosek wchodzących w skład gminy Kuślin. Znajdziemy też obszerny rozdział poświęcony Emilii Sczanieckiej i patriotycznej rodzinie Sczanieckich. Poznamy miejsca w gminie związane z ich bytnością. Przeczytamy informacje o działaniach Emilii, i na jej oddziaływanie na potomnych.  Książka zawiera biogramy Powstańców Wielkopolskich związanych z kuślińską gminą, nazwiska osób walczących o niepodległość Polski oraz nazwiska mieszkańców poległych i pomordowanych w wojnach i walkach wyzwoleńczych.

Wydanie książki połączone było z jej publiczną prezentacją, na którą zaproszeni zostali mieszkańcy i zaprzyjaźnione z biblioteką osoby. Podczas spotkania odbył się wykład Roberta Jansa i wystawa portretów Emilii Sczanieckiej. Książki zostały nieodpłatnie przekazane mieszkańcom. Trafiły między innymi do szkół i bibliotek z terenu gminy Kuślin,  do bibliotek publicznych w powiecie oraz do wiodących bibliotek w kraju.

Wydana w ramach projektu publikacja, przyczyni się do zachowania i popularyzacji pamięci historycznej na temat Emilii Sczanieckiej, jej wkładu w walkę o niepodległość Polski, roli jaką odegrała nie tylko lokalnie oraz upowszechni wiedzę z zakresu polskiej historii i kultury.
Poprzez umieszczenie w książce kodów QR, w atrakcyjny sposób, czytelnik możn przenieść się na internetowe strony z serwisami fotograficznymi i informacyjnymi.
Relacja z prezentacji książki: http://bibliotekakuslin.pl/index.php/2024/02/25/prezentacja-ksiazki-wedrowki-po-kuslinskiej-ziemi-ludzie-miejsca-wydarzenia/

https://www.fundacja.totalizator.pl/aktualnosci/projekt-z-kuslinskiej-biblioteki#cnt