Rodzinny Konkurs Pięknego Czytania

Dzieci i młodzież szkół podstawowych oraz ich rodziców, dziadków, opiekunów zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pięknego czytania.

Rodzinny Konkurs Pięknego Czytania oraz towarzyszące mu Warsztaty Pięknego Czytania, to pierwsze z zadań realizowanych w ramach projektu „OD SERCA DO SŁOWA”, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Projekt promuje literaturę i czytelnictwo nawiązując do ustanowionych przez Sejm, obchodzonych w 2022 roku rocznic i wydarzeń – 180 rocznicy urodzin wybitnej polskiej pisarki Marii Konopnickiej oraz Roku Romantyzmu Polskiego – w dwusetne urodziny epoki. Tworzą go następujące po sobie zadania, które w przemyślany sposób włączają uczestników w przygotowanie i realizację działań. Do współpracy zaprosiłyśmy uczniów i nauczycieli ze Szkół Podstawowych w Michorzewie i w Wąsowie oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuślinie.

Oto Regulamin Konkursu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie
REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA
„OD SERCA DO SŁOWA”
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Promocja Czytelnictwa 2022.
Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie
64-316 Kuślin, ul. Leśna 13
tel. 614473089,
e-mail: bibliotekakuslin@poczta.onet.pl
Współpraca: Zespół Szkoła Podstawowa – Przedszkole w Michorzewie, Zespół Szkoła Podstawowa – Przedszkole w Wąsowie,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuślinie

Adresaci:
Uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Kuślin, ich rodzice, opiekunowie oraz inni, pełnoletni członkowie rodzin

Cel:
• promowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
• wzbudzenie zainteresowania wartościową literaturą
• przybliżenie twórczości polskich autorów
• kształcenie umiejętności pięknego czytania
• zachęcanie do twórczej prezentacji swoich umiejętności
• promocja książek i biblioteki
• budowanie więzi rodzinnych poprzez wspólne czytanie
• zachęcenie rodziców do czytania dzieciom i wspólnego omawiania przeczytanych utworów

Terminy:
marzec – ogłoszenie Rodzinnego Konkursu Pięknego Czytania
do 1 kwietnia 2022 – przyjmowanie zgłoszeń uczestników
9 i 23 kwietnia 2022 – warsztaty pięknego czytania dla chętnych uczestników
29 kwietnia 2022 – konkursowe przesłuchania uczestników
30 kwietnia 2022 – gala finałowa: podsumowanie Konkursu, rozdanie nagród i dyplomów, party w Bibliotece
Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

 1. Do udziału w Rodzinnym Konkursie Pięknego Czytania zapraszamy duety rodzinne składające się z ucznia szkoły podstawowej z klas I – VIII oraz rodzica, opiekuna bądź innego, pełnoletniego członka rodziny.
 2. W przypadku dużej liczby zgłoszeń przeprowadzone zostaną wcześniejsze eliminacje, o których powiadomieni będą wszyscy uczestnicy.
 3. Z każdej szkoły, w każdej kategorii wiekowej zakwalifikowanych zostanie maksymalnie po 10 duetów rodzinnych.
 4. W przypadku, gdy w danej kategorii wiekowej zgłoszona zostanie mniejsza od maksymalnej liczba duetów, można zwiększyć liczbę uczestników w dwóch pozostałych kategoriach.
 5. Zadaniem uczestników Konkursu jest wcześniejsze wybranie i przygotowanie odpowiedniego do wieku i możliwości uczestników fragmentu prozy Marii Konopnickiej lub współczesnego polskiego autora, a następnie przedstawienie go przed Komisją Konkursową i zgromadzoną publicznością.
 6. Duety rodzinne wystąpią w trzech kategoriach wiekowych:
  kat. I – kl. I – III, kat. II – kl. IV – VI, kat. III – kl. VII – VIII.
  Zaliczenie do danej kategorii zdeterminowane będzie wiekiem młodszego uczestnika.
 7. Kolejność wystąpień uczestników ustalona zostanie przez Organizatora.
 8. Czas czytania tekstu max. 4 minuty.
 9. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora oceni:
  • płynność, bezbłędność i dobór czytanego tekstu
  • intonację
  • ogólne wrażenie
 10. Uczestnicy zakwalifikowani do przesłuchań finałowych będą mogli wziąć udział w warsztatach pięknego czytania, które przeprowadzone zostaną w ramach przygotowań do udziału w Konkursie. Warsztaty odbędą w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kuślinie w dniach 9 i 23 kwietnia 2022 roku.
 11. Finał Konkursu odbędzie się w piątek 29 kwietnia 2022 roku.
  Kolejność i godziny rozpoczęcia przesłuchań:
  kat. I – kl. I – III – od godz. 9.00,
  kat. II – kl. IV – VI- od godz. 11.30,
  kat. III – kl. VII – VIII – od godz. 13.30
 12. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród, wyróżnień, dyplomów nastąpi w sobotę 30 kwietnia 2022 roku o godzinie 12.00.
 13. Zgłoszenia zawierające dane uczestników, szkołę, klasę, stopień pokrewieństwa repertuar oraz adres wraz z numerem telefonu należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuślinie do 1 kwietnia 2022 roku.
 14. Zgłoszenie się do Konkursu, traktowane jest jako uznanie warunków Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kuślinie, w związku z udziałem w Rodzinnym Konkursie Pięknego Czytania zgodnie z ustawą z dnia 28. 08. 1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883).