LEKTUROLINK czyli linki do lektur dla szkół średnich

Czytajcie, słuchajcie, oglądajcie 🙂

SZKOŁA ŚREDNIA

Lektury w liceum i technikum

  • Biblia
https://www.jezus.pl/czytelnia/biblia-bezplatny-ebook
https://www.nexto.pl/ebooki/biblia_tysiaclecia__stary_testament_p13718.xml
  • Jan Parandowski, Mitologia

           PDF http://biblioteka.kijowski.pl/parandowski%20jan/jan-parandowski-mitologia.pdf

           Audiobook https://www.youtube.com/watch?v=gZupoSuci3I

  • Homer

           PDF Iliada  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/homer-iliada.html

           PDF Odyseja  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/homer-odyseja.html

  • Sofokles, Antygona

           PDF https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/antygona.html

           Sztuka teatralna -Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni

          reż. Leszek Mądzik https://www.youtube.com/watch?v=WwuSugFoQXs

          fragmenty   http://staropolska.pl/sredniowiecze/dziejopisarstwo/Gall.html

          fragmenty http://lektury.kochamjp.pl/teksty_/kronika_Galla_Anonima_tekst.pdf

          Film https://www.cda.pl/video/3699466b6

          Film fabularny w reżyserii Andrzeja Wajdy z 1973 roku 
          https://www.youtube.com /watch?v=uZQFR9Dmp1s

           Film w reż. Jana Rybkowskiego (1973) https://www.cda.pl/video/1904291e5

          Film w reż. Filipa Bajona (2001) https://www.cda.pl/video/398063213

          Rozdzióbią nas kruki wrony
          https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/zeromski-rozdziobia-nas-kruki-wrony.pdf

  • Witold Gombrowicz

          Ferdydurke
         
PDF  https://docplayer.pl/56212186-Witold-gombrowicz-ferdydurke.html
          Film https://www.youtube.com/watch?v=cG5mPM1Rpn8