Petycja w sprawia powiększenia powierzchni użytkowej biblioteki, mamy odpowiedź.

28 października 2021, podczas XXV Sesji Rady Gminy Kuślin, po wcześniejszym rozpatrzeniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, radni głosowali nad przyjęciem petycji złożonej przez Czytelników i Użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuślinie oraz Mieszkańców Gminy Kuślin.

Petycja dotyczyła powiększenia powierzchni użytkowej kuślińskiej biblioteki.

Kto u nas bywa wie, jak mizerną powierzchnią dysponujemy. O większą przestrzeń zabiegamy od kilkunastu lat. Od czasu, kiedy do biblioteki wkroczyły nowe media, a biblioteka przestała być tylko wypożyczalnią książek – powiększyła się nasza oferta i rozszerzyło się grono użytkowników. By rozwijać działalność potrzebujemy więcej miejsca. Na uwagę zasługuje również fakt, że w powiecie nowotomyskim możemy poszczycić się najwyższym wśród bibliotek publicznych wskaźnikiem czytelników na stu mieszkańców. Oznacza to, że nasza praca zmierza w dobrym kierunku, jak i to, że mieszkańcy potrzebują biblioteki i jej usług!

W czwartkowym głosowaniu nad petycją wzięło udział 14 radnych. Przy 10 głosach „za”, dwóch „przeciw” oraz dwóch wstrzymujących się – petycja została uznana za zasadną, uchwałę podjęto, a jej wykonanie polegające na podjęciu działań zmierzających w kierunku powiększenia powierzchni użytkowej GBP powierzono Wójtowi Gminy Kuślin.

Cieszymy się bardzo, chociaż zdajemy sobie sprawę, że od podjęcia uchwały, do jej wykonania droga jest jeszcze daleka.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY WSPARLI NAS SWYMI PODPISAMI, DZIĘKUJEMY PRZYJACIOŁOM KUŚLIŃSKIEJ BIBLIOTEKI, DZIĘKUJEMY RADNYM GŁOSUJĄCYM ZA PRZYJĘCIEM PETYCJI. DZIĘKUJEMY I LICZYMY NA WASZE DALSZE WSPARCIE ORAZ OWOCNĄ WSPÓŁPRACĘ ???