Konkurs

Wspólnie z druhami strażakami z OSP w Kuślinie zapraszamy dzieci przedszkolne i szkolne oraz młodzież szkół podstawowych do udziału w strażackim konkursie plastycznym ogłoszonym z okazji obchodów 75-lecia powstania OSP w Kuślinie pt. “Zawsze pomocni, zawsze na służbie”.

Prace o tematyce strażackiej należy złożyć do 1 lipca 2021.

Podsumowanie Konkursu, wystawa prac, losowanie upominków oraz wręczenie nagród nastąpi już w niedzielę 4 lipca podczas Strażackiego Pikniku Rodzinnego ? Szczegóły na temat konkursu znajdziecie w zamieszczonym niżej Regulaminie ?

REGULAMIN Konkursu plastycznego „ Zawsze pomocni, zawsze na służbie” ogłoszonego z okazji obchodów 75 rocznicy powstania OSP w Kuślinie.

Organizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Kuślinie, Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie

Cel: Zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych ochroną przeciwpożarową, działalnością ochotniczych straży pożarnych, tradycją i kulturą środowisk strażackich, propagowaniem wzorowych postaw społecznych, zachęcenie do wstępowania w szeregi OSP, a także kształtowanie wyobraźni i rozwój zdolności artystycznych uczestników oraz propagowanie książek o bezpieczeństwie i tematyce przeciwpożarowej.

Warunki uczestnictwa: Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w następujących kategoriach: Kat.1- PrzedszkolaKat. 2- Szkoła podstawowa kl. 1-4 Kat.3- Szkoła podstawowa kl. 5-8 Prace wykonane dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, kolaż, grafika) w formacie A3 (duża karta bloku technicznego) należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuślinie do dnia 1 lipca 2021 (czwartek). Pracę należy podpisać na odwrocie w prawym dolnym rogu podając: imię i nazwisko autora, wiek oraz miejsce zamieszkania. Każdy uczestnik do Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. Kryterium oceny prac stanowiła będzie samodzielność i staranność wykonania oraz nawiązanie do działalności OSP Kuślin. Zgłoszenie do Konkursu stanowi zgodę na wykorzystanie wizerunku jej autora oraz nieodpłatne wykorzystanie pracy przez Organizatorów. Nagrody i wyróżnienia Za udział w Konkursie przewidziane są upominki dla wszystkich uczestników. Ponadto jury konkursowe złożone z pracowników Biblioteki i strażaków wybierze po jednej najlepszej pracy z danej kategorii wiekowej i wyróżni je nagrodą specjalną.

Podsumowanie i zakończenie Konkursu: Podsumowanie Konkursu, wystawa prac, losowanie upominków oraz wręczenie nagród nastąpi w niedzielę 4 lipca podczas Strażackiego Pikniku Rodzinnego, który będzie kolejnym elementem tegorocznych obchodów 75-lecia OSP Kuślin.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania!