SPOTKANIE AUTORSKIE Z JANEM HYJKIEM

Jan Hyjek – twórca opowiadań, aforyzmów, tekstów poetyckich – Zbudzone zmilczenia – 101 tekstów piosenek, autor powieści –
Nie oglądaj się wstecz, Koła czasu, Sporna śliwka – spotkał się z naszymi czytelnikami w filii w Wąsowie. Spotkanie odbyło się 5 maja o godz. 13.45, w sali wąsowskiego gimnazjum.