Spotkanie w KLUBIE MIŁOŚNIKÓW HISTORII LOKALNEJ I GENEALOGII

9 września w bibliotece spotkali się pasjonaci lokalnej historii i miłośnicy genealogii. Podczas spotkania zapoznano się z dotychczasowymi osiągnięciami poszczególnych członków – uczestników spotkania, oraz ustalono kierunki działania Klubu w najbliższym czasie. Wymieniono się również doświadczeniami i podzielono wiedzą związaną z wyszukiwaniem wiadomości i dokumentów.

Klub ma charakter otwarty i można dołączyć do niego w każdej chwili.

ZAPRASZAMY!