IX KONKURS O PIÓRO WÓJTA w dwóch kategoriach: NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓDEK PRZYDOMOWY i WIERSZ OPISUJĄCY UROKI NATURY I WIEJSKIEGO PEJZAŻU

Pamiętajcie o ogrodach…

Kategoria I

Najpiękniejszy ogródek przydomowy w Gminie Kuślin

Kategoria II

Wiersz opisujący uroki natury i wiejskiego pejzażu

IX Konkurs o Pióro Wójta Gminy Kuślin

przebiegał pod hasłem Pamiętajcie o ogrodach.

Uczestniczyć w nim można było w dwóch kategoriach:

Kategoria I – Najpiękniejszy ogródek przydomowy w gminie Kuślin

Udział wzięło 17. uczestników.

Jury w składzie: Katarzyna Remdejko-Pietrzak (przewodnicząca), Katarzyna Kamyszek, Justyna Dolata-Matuszczak, Adam Czepek i Maria Czekała nagrodziło:

Nagroda Główna –  Piotr Maciej Łuczak, Wąsowo, ul. Kościelna 4 

II miejsce – Justyna i Marek Bilscy, Wąsowo, ul. Lipowa 45           

III miejsce – Kinga Buszkiewicz, Kuślin, ul. Radosna 7A                 

III miejsce – Violetta Piechota, Wąsowo, ul. Lipowa 21                   

Ponadto jurorzy przyznali pięć wyróżnień. Otrzymały je:

Irena Czerniawska, Kuślin, ul. Sczanieckiej 3

Magdalena Szałek, Kuślin, ul. Leśna 11E

Beata Kowala, Kuślin, ul. Sczanieckiej 13a

Barbara Przybył, Kuślin, ul. Ogrodowa 4

Waleria Alicja Fludra, Śliwno 2

Zdobywcy miejsc od I-III otrzymali nagrody rzeczowe. Osoby wyróżnione otrzymały kosze upominkowe.

Podczas wizyt w ogrodach wykonano zdjęcia, które posłużyły do przygotowania wystawy pokonkursowej oraz prezentacji filmowej.

Kategoria II –Wiersz opisujący uroki natury i wiejskiego pejzażu

W konkursie na wiersz opisujący uroki natury i wiejskiego pejzażu

Pióro Wójta i nagrodę rzeczową przyznano Paulinie Kałek z Krystianowa.

Ponadto jurorki: Lucyna Kończal-Gnap (przewodnicząca), Barbara Cierlik, Jadwiga Elantkowska – wyróżniły wiersze Doroty Drążkowiak oraz Agnieszki Karcz.

Organizatorzy obdarowali obie panie koszami upominkowymi.

Dla wszystkich uczestników obu konkursów przygotowano

okolicznościowe dyplomy i upominki.