OGRODOWE INSPIRACJE – SPOTKANIE UCZESTNIKÓW IX KONKURSU O PIÓRO

Spotkanie organizatorów, jurorów i uczestników konkursu

na NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓDEK PRZYDOMOWY

Upalnym popołudniem 20 czerwca 2013 roku odbyło się przedkonkursowe spotkanie uczestników IX konkursu z cyklu O Pióro Wójta. W tym roku wybieramy najpiękniejszy w gminie ogród przydomowy.

Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali krótkiego wykładu oraz obejrzeli prezentację przygotowaną przez Katarzynę Remdejko – Pietrzak na temat ogrodów, ich aranżacji oraz roślin, które warto mieć w ogrodzie.

Ogrodowe inspiracje wzbudziły wiele pozytywnych emocji i … pobudziły kreatywność uczestników …

Ustalono również terminy wizyt jurorów w poszczególnych ogródkach.

Do konkursowych zmagań stanęło osiemnastu uczestników, którzy w uzgodnionych z jurorami terminach zaprezentują swoje ogródki.

Jury w składzie : Katarzyna Remdejko—Pietrzak /przewodnicząca/, Katarzyna Kamyszek, Justyna Matuszczak, Adam Czepek i Maria Czekała—po obejrzeniu i ocenie wszystkich ogrodów —dokona wyboru  zwycięzcy.