VII Konkurs o Pióro Wójta – GMINA KUŚLIN – PRZESZŁOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ, TERAŹNIEJSZOŚĆ. LUDZIE, MIEJSCA, WYDARZENIA …

25 maja 2011 roku zakończono i podsumowano konkurs plastyczny adresowany do uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej p.t. Gmina Kuślin – przeszłość, przyszłość, teraźniejszość. Ludzie, miejsca, wydarzenia …, który odbył się w ramach kolejnej edycji Konkursu o Pióro Wójta.

Tegoroczny konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Na konkurs wpłynęło 27 prac plastycznych. Były to zarówno formy przestrzenne, jak i prace malowane kredkami, farbami, wyklejanki, praca wykonana techniką wypalania w drewnie.

Jury konkursowe po obejrzeniu prac, oceniając zgodnie z regulaminem konkursu

przyznało 7 równorzędnych nagród, które  otrzymali:

Katarzyna Hirszfeld kl. Va Szkoła Podstawowa w Wąsowie

Sławomir Jan Knopp kl. Va Szkoła Podstawowa w Wąsowie

Marcin Konieczka kl. IIa Gimnazjum w Michorzewie

Weronika Przybylska kl. IV Szkoła Podstawowa w Michorzewie

Kuba Kociński kl. IIIa w Szkoła Podstawowa Wąsowie

Maksymilian Szych kl. IIIa Szkoła Podstawowa w Wąsowie

Roksana Przybylak kl. IIa Szkoła Podstawowa w Wąsowie

Ponadto jury  wyróżniło  4 prace, których autorami są:

Kamila Marciniak kl. IIIa Szkoła Podstawowa w Wąsowie

Amelia Matuszczak kl. IIa Szkoła Podstawowa w Wąsowie

Marcin Woga kl. IIIa Szkoła Podstawowa w Wąsowie

Łukasz Świątek kl. IIIa Szkoła Podstawowa w Wąsowie

Organizatorzy konkursu  nagrodami książkowymi nagrodzili także wszystkich pozostałych uczestników VII Konkursu o Pióro Wójta Gminy Kuślin.

Książki  Skąd przychodzimy… dokad zmierzamy… Przewodnik po Gminie Kuślin otrzymali :

Piotr Krym kl. Va Szkoła Podstawowa w Wąsowie

Tristan Kardzis kl. IIa Szkoła Podstawowa w Wąsowie

Mikołaj Osik kl. IIa Szkoła Podstawowa w Wąsowie 

Miłosz Kasperski kl. IIa Szkoła Podstawowa w Wąsowie 

Daria Kobielska kl. IIIa Szkoła Podstawowa w Wąsowie  

Zuzanna Popiołek kl. Va Szkoła Podstawowa w Wąsowie

Kinga Herzog kl. VI a Szkoła Podstawowa w Wąsowie

Kinga Przybylak kl. Va Szkoła Podstawowa w Wąsowie 

Malwina Białecka kl. Va Szkoła Podstawowa w Wąsowie 

Katarzyna Janas kl. Va Szkoła Podstawowa w Wąsowie

Amanda Łuczak kl. IIa Szkoła Podstawowa w Wąsowie

Oskar Marciniak kl. IIIb Szkoła Podstawowa w Michorzewie

Wiktoria Adach kl. IIa Szkoła Podstawowa w Wąsowie 

Oliwia Kotarba kl. IIa  Szkoła Podstawowa w Wąsowie

Martyna Stolarczyk kl. IIa Szkoła Podstawowa w Wąsowie

Wiktoria Chojnacka kl. IIa Szkoła Podstawowa w Wąsowie

Nagrody i upominki wręczył uczestnikom majowego konkursu Wójt Jerzy Dziamski. Wspaniałą dodatkową nagroda dla wszystkich uczestników konkursu był program rozrywkowy, który poprowadziła poznańska artystka Ewa Kowalska.