Obchody 70. lecia wybuchu II wojny światowej

1 września 2009 roku z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej odbyła się w Kuślinie uroczystość upamiętniająca 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Obchody rozpoczęły się o godz. 18.00 uroczystą Mszą św. w kościele parafialnym pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego w Kuślinie. Mszę koncelebrowali: proboszcz parafii ks. Sławomir Kramarczyk, ks. kanonik Zbigniew Gruss oraz ks. kanonik Kazimierz Sierpowski.

W tej doniosłej uroczystości uczestniczyli członkowie Związku Kombatantów, radni i sołtysi gminy z wójtem Jerzym Dziamskim na czele, dyrektorzy szkół podstawowych i  gimnazjów wraz z delegacjami dzieci i młodzieży, przedstawiciele OSP i PSL oraz mieszkańcy gminy.

Po mszy wszyscy zgromadzeni obejrzeli montaż słowno– muzyczny, w którym wykorzystane zostały teksty z dawnych, powojennych kronik szkolnych z Wąsowa, Kuślina, Głuponi  pisanych tuż po zakończeniu działań wojennych przez ówczesnych kierowników szkół powszechnych: Józefa Mączyńskiego w Wąsowie, Edmunda Chrzanowskiego w Kuślinie, Alfonsa Suszyńskiego w Głuponiach.

W montażu przedstawionym przez grupę  teatralną Kuślińskie Maski wykorzystano także fragmenty wojennych wspomnień, nadesłanych  na zorganizowany przez bibliotekę

” Konkurs Literacki o Pióro Wójta Gminy Kuślin”, który w tym roku przebiegał pod hasłem: „W drodze do wolności- historie wojenne”.

Po widowisku wszyscy obecni udali się pod Pomnik ku Czci Poległych i Pomordowanych, gdzie wysłuchali przemówienia wójta i odczytanego przez Krzysztofa Waśko Apelu Pamięci.

Uroczystość zakończono złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy.