Spotkanie z dr. MARKIEM REZLEREM

Mlodzież i dorośli czytelnicy biblioteki spotkali się z dr Markiem Rezlerem – historykiem, autorem licznych publikacji związanych z historią Wielkopolski i Poznania. Spotkanie zorganizowane zostało w związku z ogłoszonym przez naszą bibliotekę konkursem na wspomnienia z okresu wojny  p.n. „ W drodze do wolności- historie wojenne 1939-1945”. Interesującą prelekcją dr M.Rezler przybliżył mlodzieży okres okupacji na terenie Wielkopolski. Zachęcał też do zbierania wspomnień i relacji naocznych świadków oraz do udziału w konkursie.