wszystkie | AKTUALNOŚCI

wszystkie   Biblioteka    Czytanie na Czarodziejskim Dywanie   Konkursy o Pióro Wójta    Konkurs Pięknego Czytania   Pozostałe konkursy   Lekcje biblioteczne   Zajęcia literackie i plastyczne   Klub Miłośników Historii Lokalnej   Wystawy   Spotkania   Piknik z książką   Loża Czytelników   

WIDOK Z MOJEGO OKNA konkurs literacki i fotograficzny

Strona główna, , Administrator - 22.10.2020 09:00

A   A   A  
WIDOK Z MOJEGO OKNA konkurs literacki i fotograficzny

Koronawirus daje się nam ostatnio wszystkim we znaki, dlatego zachęcamy Was, abyście ograniczyli swoje wyjścia do niezbędnego minimum
Pamiętajcie- Dezynfekcja, Dystans, Maseczka!

A my - jako, że Biblioteka, to miejsce w którym tworzy się kulturę, zapraszamy Was do udziału w Konkursie literackim i fotograficznym pt. "WIDOK Z MOJEGO OKNA". Bo przecież wiecie, że nie zawsze trzeba wyjeżdżać daleko, żeby zobaczyć coś ciekawego, dającego do myślenia, zaskakującego, szokującego. Niekiedy wystarczy z innej perspektywy spojrzeć przez okno własnego domu…
Na Wasze prace czekamy do 30 listopada 2020 roku.Oto REGULAMIN:

WIDOK Z MOJEGO OKNA

Konkurs literacki i fotograficzny

Regulamin

I. Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie

II. Cel konkursu:

  • inspirowanie do twórczości literackiej i fotograficznej
  • upowszechnianie książek i czytelnictwa
  • zachęcanie mieszkańców gminy do pozostawania w domu w czasie trudnej dla nas wszystkich sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

III. Uczestnictwo i zasady konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, bez względu na wiek.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do Organizatora prac  literackich lub fotograficznych związanych z tematem Konkursu wykonanych na terenie gminy Kuślin.

3. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę w danej kategorii.

4. Prace własnego autorstwa- wcześniej nienagradzane w innych konkursach, podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z adresem i podanym numerem telefonu, powinny być przesłane do Organizatora w wersji cyfrowej  do dnia 20 listopada 2020 roku na adres mailowy: bibliotekakuslin@poczta.onet.pl. W temacie e-maila należy wpisać: Widok z mojego okna.

5. Przesyłając prace uczestnik Konkursu nieodpłatnie udziela Organizatorom pozwolenia na korzystanie z autorskich praw majątkowych do nadesłanych prac, zezwalając na ich publiczną prezentację i publikację.

IV. Kategorie tematyczne Konkursu:

  • Literacka- krótka forma prozatorska np. opowiadanie, felieton, list, reportaż
  • Fotograficzna- zdjęcie- format jpg


V. Przebieg konkursu:

1. Konkurs trwa do 30.11.2020 roku

2. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora oceni wszystkie nadesłane
w terminie prace oraz wyłoni laureatów w obu kategoriach konkursowych.

3. Oceniana będzie wartość artystyczna prac, oryginalność oraz kreatywne podejście do tematu.

4. Uroczysty finał Konkursu połączony z wręczeniem nagród i dyplomów nastąpi

na początku grudnia 2020 roku.

5. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronach internetowych.

VI. Nagrody

W każdej kategorii nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca.

Pozostali uczestnicy otrzymają  pamiątkowe dyplomy i upominki.

VII. Kontakt :Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie, ul. Leśna 13, tel. 614473089

VIII. Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

2. Zgłaszając swoje zdjęcia do konkursu uczestnik oświadcza że posiada pełnię praw autorskich do fotografii i udziela organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu licencji na korzystanie ze zdjęć dla celów promocji Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuślinie.

3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany przydziału nagród
i terminów rozstrzygnięcia konkursu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

4. Od postanowienia Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

5.  Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, zastrzegając sobie prawo do publikowania w mediach bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego.

6. Uczestnik Konkursu poprzez udział w  Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatorów.

7. W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna
w Kuślinie, z siedzibą ul. Leśna 13, 64-316 Kuślin, wpisana do rejestru instytucji kultury Gminy Kuślin RIK-2.

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych.

8. Wszelkie zmiany w regulaminie konkursu dokonuje organizator i ogłasza je na stronie internetowej konkursu. Z chwilą ogłoszenia zmiany regulaminu zmiany stają się wiążące,  uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału
w konkursie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia zmian regulaminu.

9. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń uczestnika zawartych w regulaminie konkursu okaże się nieprawdziwe, organizator uprawniony będzie do wykluczenia uczestnika
z konkursu oraz żądania zwrotu przyznanej nagrody.

 

 


Dodaj do: Wykop ten artykuł! Dodaj na Śledzik! Dodaj na Twitter! Dodaj na FaceBook! Dodaj na Blip! Dodaj na Pinger!     |     Wyślij link


Inne w tym dziale

10.12.2021 - Strona główna, komentarzy: 0
Ebookpoint BIBLIO - CZYTAJ KSIĄŻKI... ››
18.11.2021 - Strona główna, komentarzy: 0
PORA NA CZYTANIE! ZAPRASZAMY PO... ››
05.11.2021 - Strona główna, komentarzy: 0
PETYCJA CZYTELNIKÓW W SPRAWIE... ››
19.09.2021 - Strona główna, komentarzy: 0
RADNI W BIBLIOTECE ››
16.09.2021 - Strona główna, komentarzy: 0
LEKTUROLINK czyli linki do lektur dla... ››

Galeria zdjęć

Dołącz do nas na Facebooku

 

Polecane strony www

 

 

 

BIBLIOTEKI W INTERNECIE

ACADEMICA

E-SENIOR

E-senior

KSIĄŻKA NA TELEFON

KSIĄŻKA NA TELEFON

LINKI DO LEKTUR SZKOLNYCH
0.010802984237671