Kserowanie, skanowanie, wydruk

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Kuślinie można odpłatnie kserować oraz drukować materiały i dokumenty.

Cennik opłat za usługi reprograficzne świadczone w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kuślinie 

RODZAJ USŁUGIOPŁATA w zł
Skanowanie usługa bezpłatna
wydruk i kserokopia czarno-biała jednostronna format A40,40
wydruk i kserokopia czarno-biała dwustronna format A40,80
wydruk i kserokopia czarno-biała jednostronna format A30,80
wydruk i kserokopia czarno-biała dwustronna format A31,60
wydruk zdjęć i obrazów w formacie A4
do 1/4 strony A4 – 1 strona  KOLOR1,00
do 1/2 strony A4 – 1 strona KOLOR2,00
do 3/4 strony A4 – 1 strona KOLOR3,00
1 strona A4 – 1 strona KOLOR4,00
wydruk zdjęć i obrazów czarno-białych
w formacie A3
2,00
Wypożyczenia międzybiblioteczneWypożyczający pokrywa koszty związane z wysyłką wypożyczonych materiałów
Wysyłanie dokumentu faksem2,00

 * usługi reprograficzne (kopiowanie, skanowanie) zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).