Prezentacja książki “Wędrówki po Kuślińskiej Ziemi. Ludzie, miejsca, wydarzenia”

Miłym akcentem zakończył się piątkowy wieczór 23 lutego 2024, kiedy to, do rąk czytelników, oddałyśmy książkę pt. “Wędrówki po Kuślińskiej Ziemi. Ludzie, miejsca, wydarzenia”, autorstwa Marii Czekały i Magdaleny Bilskiej. Książka, będąca swoistym podręcznikiem lokalnej historii i kompendium wiedzy o gminie Kuślin, w fizycznej formie mogła powstać dzięki dotacji Darczyńcy – Fundacja Totalizatora Sportowego, a także lokalnych firm: Brosso-Pasze Sp. z o.o. P. Dziamski i S. Dziamski, Piekarnia-Cukiernia Laskowscy, Rol-Pol Halina Jarosław Woźny. W uroczystości autorkom towarzyszyli: Wicestarosta Nowotomyski Marcin Brambor i radni powiatowi – Konrad Drąg, Edwin Pigla, Sylwestr Kamyszek,dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu Elżbieta Podlaszewska-Cybal oraz Grażyna Matuszak i Róża Mleczak, Prezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego Ryszard Ratajczak, Wiceprezes Towarzystwa Lucyna Kończal-Gnap, Krzysztof Jandy, Przewodniczący Rady Gminy Kuślin Paweł Kubiak,proboszcz parafii w Kuślinie ks. Sławomir Kramarczyk, proboszcz parafii Michorzewo – ks. Piotr Lidwin, komendant Hufca ZHP im. Emilii Sczanieckiej z Nowego Tomyśla druh Krystian Dybek, sołtysi i radni gminy, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Michorzewie Lucyna Szudra oraz przyjaciele, mieszkańcy gminy i czytelnicy biblioteki.Po prezentacji książki referat pt. “Emilia Sczaniecka-niedościgły wzór patriotyzmu” wygłosił Robert Jans. Następnie każdy z obecnych mógł otrzymać bezpłatny egzemplarz publikacji. Jak zawsze w takich momentach, były kwiaty, gratulacje i miłe słowa skierowane do autorek. Spotkaniu towarzyszyła wystawa portretów Emilii Sczanieckiej oraz historycznego portretu Anastazji Sczanieckiej- babki Emilii -pochodzącego z kościoła parafialnego w Michorzewie, z 1820 roku. W drugiej zaś sali można było obejrzeć wystawę “Oni walczyli dla Niepodległej”, przygotowaną z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Fotoreportaż: Karolina Kaczmarek, Zenon Czekała

Wędrówki po Kuślińskiej Ziemi. Ludzie, miejsca, wydarzenia, Kuślin 2024
Autorki: Maria Czekała, Magdalena Bilska
Projekt graficzny i łamanie: Ada Dziamska
Korekta: Ludmiła Komin, Zofia Bogacz
Projekt okładki, prezentacje miejscowości: Jakub Czekała
Fot. na okładce: Marcin Chróst