Poszerz horyzonty-czytaj!

W środę 17 maja 2023, pod opieką wychowawczyń, odwiedziła nas sympatyczna grupa młodzieży z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Chraplewie. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji przez szkołę Programu Wojewódzkiego „Poszerz horyzonty – czytaj”. Podczas pobytu w bibliotece uczestnicy zapoznali się z księgozbiorami w poszczególnych działach, dowiedzieli się w jaki sposób mogą stać się czytelnikami biblioteki i z jakich usług korzystać. Poznali również możliwości cyfrowych katalogów, zapoznali się z działalnością i ofertą biblioteki. Obejrzeli też wystawę “Gotowi na wszystko” o tematyce strażackiej. Na pożegnanie wszyscy otrzymali słodkie upominki z limerykami Wisławy Szymborskiej.
(Fot. archiwum OSiW OHP Chraplewo)