Spotkania autorskie z Kamilem Sobikiem

W środę 11 stycznia 2023 roku w naszych filiach w Wąsowie i w Michorzewie, w lokalach szkół podstawowych, odbyły się spotkania autorskie z Kamilem Sobikiem, autorem powieści “W drodze do wolności”. W spotkaniach udział wzięli nauczyciele i uczniowie starszych klas szkoły podstawowej. Powieść, której akcja toczy się wokół Powstania Wielkopolskiego, ukazała się w 2022 roku. Jej wątki historyczne przeplatają się z niezwykłymi losami ludzi, którzy postanowili poświęcić wszystko w walce o wolność. Podczas spotkania autor przypomniał szereg zagadnień związanych z powstańczym zrywem a także zadawał pytania sprawdzające wiedzę młodych ludzi o Powstaniu, mające wyłonić osoby aktywne, dla których przygotował specjalne egzemplarze swojej książki. Książki z autografem trafiły do Emilii i Bartka. Przyjmijcie nasze serdeczne gratulacje! Dziękujemy panu Kamilowi Sobikowi za ciekawą opowieść i wspólnie spędzony czas! ?Serdecznie pozdrawiamy i życzymy lekkiego pióra i licznych czytelników!