Radni w bibliotece

W środę 15 września 2021 gościliśmy radnych Gminy Kuślin, którzy przybyli do nas, by wysłuchać informacji na temat działalności GBP w Kuślinie oraz przedyskutować problem, z jakim od lat boryka się nasza instytucja – zbyt małą powierzchnią i brakiem miejsca w pomieszczeniu, w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna w Kuślinie.

Spotkanie odbyło się w ramach wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Kuślin zwołanego w sali GOK przez Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy w Kuślinie Piotra Jaroszyka oraz Przewodniczącego Komisji Spraw Gospodarczych Rady Gminy w Kuślinie Janusza Czekałę. Wcześniej, w lipcu 2021 na ręce Wójta Mieczysława Skrzypczaka, Przewodniczącego Rady Gminy Kuślin Pawła Kubiaka oraz radnych złożono wniosek od dyrekcji oraz petycję od mieszkańców z prośbą o zwiększenie powierzchni użytkowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuślinie.

PETYCJA: https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3096/wiadomosci/584296/files/tresc_petycji.pdf?fbclid=IwAR1PO8w7vn_5wMu6JJXduYgqzQB88PzD8f-05RqBbHFZyful70zF1Hambzs

W prezentacji przedstawionej radnym zaznaczono m.in. czym jest współczesna biblioteka, dla kogo funkcjonuje, jakie ważne zadania pełni w środowisku lokalnym, a później pokazano fotografie z bibliotek prowadzonych przez samorządy z powiatu nowotomyskiego: Lwówka, Miedzichowa, Nowego Tomyśla, Opalenicy i Zbąszynia. W dyskusji udział wzięli: Przewodniczący Rady Gminy Kuślin Paweł Kubiak, Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Kostkowska, Wiceprzewodniczący Rady Jacek Minge, Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Piotr Jaroszyk, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Tomasz Ratajczak , Radna Natalia Leśniak, Radny Jacek Basiński, Radny Rafał Maciejewicz, Radny Paweł Kawa. W spotkaniu uczestniczyły również: dyrektor Szkoły Podstawowej w Wąsowie Hanna Kasperska i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kuślinie Lidia Waśko. Czytelników GBP i mieszkańców Gminy reprezentowała dr Barbara Laskowska.

Problemu lokalowego biblioteki nie rozwiązano. Podczas najbliższej sesji Rady Gminy petycja mieszkańców zostanie przekazana do rozpatrzenia do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Czy Radni przychylą się do prośby czytelników i mieszkańców Gminy Kuślin?

Liczymy na to! Wszakże TAM, GDZIE JEST WOLA, TAM ZNAJDZIE SIĘ SPOSÓB!