Mała książka- wielki człowiek

Uwaga, uwaga! Rozdajemy książki! ?

Każdy trzylatek, czterolatek, pięciolatek i sześciolatek ?, który przyjdzie z rodzicem czy opiekunem do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę oraz Kartę Małego Czytelnika.

Odtąd, za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu znaczków – zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

Zapraszamy od 10.00 do 18.00!
Pamiętajcie: “Mała książka- wielki człowiek” ?