Dyplom dla Agnieszki

Dzisiaj odznakę i Dyplom Małego Czytelnika za aktywne wypożyczanie książek i udział w projekcie „Mała książka – wielki człowiek” otrzymała nasza czytelniczka AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA, która zapozowała nam do zdjęcia wraz z mamą Ewą oraz siostrą Mają.

Dodam, że Agnieszka weszła już na II poziom czytelniczego wtajemniczenia ?! Dzisiaj otrzymała od nas nową Wyprawkę Czytelniczą składającą się z książki dla dziecka, broszurki dla rodziców i Karty Małego Czytelnika, którą zapełniała będzie naklejkami otrzymywanymi podczas każdorazowej wizyty w Bibliotece. Po zebraniu dziesięciu naklejek otrzyma kolejny Dyplom! Agnieszko – serdecznie gratulujemy!

Program “Mała książka- wielki człowiek”- trwa!

Zapraszamy do biblioteki rodziców z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. Wyprawki Czytelnicze czekają!