WARSZTATY PISANIA QUESTÓW

29 lutego w bibliotece odbyły się warsztaty pisania questów, które przeprowadziła Aleksandra Warczyńska z Pracowni Krajoznawczej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
Uczestniczący w spotkaniu dowiedzieli się co to jest questing, jak się go tworzy i jakie są elementy składowe ulotki questowej.
Za dwa tygodnie, ze zdobytą dzisiaj wiedzą, przystąpimy do wyboru trasy oraz tworzenia rowerowego questingu Szlakiem Emilii Sczanieckiej.