WSPÓŁTWORZĄ CYFROWĄ DZIECIĘCĄ ENCYKLOPEDIĘ WIELKOPOLAN

28 stycznia 2015 roku Gminna Bibliotekę Publiczną w Kuślinie odwiedzili uczniowie wąsowskiej szkoły podstawowej, którzy pod okiem nauczycieli – Doroty Jankowiak i Jerzego Henklewskiego –  współtworzą Cyfrową Dziecięcą Encyklopedię Wielkopolan – http://cdew.pl/
Młodzież zapoznała się ze zbiorami regionalnymi naszej biblioteki i tworzonym przez bibliotekę Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej. Poznała też  możliwości wyszukiwania treści poprzez stronę internetową naszej biblioteki, na której m.in. znajduje się link do katalogu on-line oraz linki do bibliotek cyfrowych w całej Polsce umieszczone w zakładce: Federacja Bibliotek Cyfrowych.

O projekcie

Od 2 listopada 2014 roku Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Taczaka w Wąsowie uczestniczy w drugiej edycji projektu e-Szkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan, realizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej.
Głównym celem projektu jest wdrożenie we wszystkich wielkopolskich gminach, w 226 szkołach podstawowych, programów rozwojowych w zakresie stosowania w kształceniu metody projektów i nauczania problemowego. Do urzeczywistnienia tego projektu w wąsowskiej szkole przystąpiło 20 uczniów z kl. IV-V. Wszystkie działania dzieci zaangażowanych w projekcie realizowane są na platformie cyfrowej, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Podczas zajęć pozalekcyjnych pięcioosobowe zespoły uczniowskie pracują nad projektami edukacyjnymi, których celem jest odnalezienie najciekawszych i najwybitniejszych mieszkańców naszej gminy, żyjących i nieżyjących, popularyzowanie ich dokonań oraz stworzenie na ich temat autorskiego wpisu multimedialnego w formie biogramu. Opracowane przez uczniów materiały zostaną opublikowane w Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan.
Od samego początku realizacji projektu uczniowie uczestniczą w cotygodniowych zajęciach, które odbywają się według opracowanego harmonogramu.. Najpierw miały one na celu integrację dzieci w ramach grup projektowych i scalenie całego zespołu biorącego udział w tym przedsięwzięciu. 
Następnie uczestnicy projektu przeprowadzali wywiady w swoim najbliższym otoczeniu, kto zasługuje na miano wybitnego, wyjątkowego lub zasłużonego mieszkańca naszej gminy. Na kolejnych spotkaniach grupy projektowe prezentowały swoje dokonania. Przedstawiły biografie wielu osób związanych z gminą Kuślin, o których chciałyby dowiedzieć się jeszcze więcej. Po długiej i burzliwej dyskusji nastąpił punkt kulminacyjny – wybór postaci do Encyklopedii. Uczniowie postanowili, że w Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan należy umieścić biogramy:  
– Emilii Sczanieckiej – działaczki patriotycznej i społecznej;
– Albina Troszczyńskiego – uczestnika II wojny światowej;
– Konstantego Opala – wieloletniego naczelnika Gminy Kuślin;
– Jana Rożka – uczestnika Powstania Wielkopolskiego.
Od tego momentu uczniowie wraz z opiekunami podjęli szereg działań, by zdobyć jak najwięcej informacji w sposób twórczy, ciekawy i merytoryczny. Skrupulatnie zaplanowali kolejne etapy pracy. Szukali ludzi, miejsc i różnych źródeł, które pomogłyby jak najdokładniej poznać wybranych bohaterów, ich życie i działalność dla dobra naszej gminy, naszego powiatu.

                                                                         (Dorota Jankowiak)