Biblioteki, to nie tylko wypożyczalnie książek…

W uroczej scenerii Muzeum  Zamku Górków w Szamotułach, w czwartek 22 listopada 2012, odbyła się konferencja regionalna podsumowująca projekt  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu pn. Biblioteka Pomysłów 2012 – badanie potrzeb mieszkańców.

W okresie od połowy maja do końca czerwca bibliotekarze wielkopolscy uczestniczyli w serii warsztatów, podczas których zapoznawali się z narzędziami badawczymi: ankietą, wywiadem swobodnym i wywiadem fokusowym. Następnie teorię przekuli w praktykę, przeprowadzając badania we własnym środowisku lokalnym.

Jesienią podsumowano projekt. W październiku odbyły się 3 konferencje regionalne w Lesznie, Trzciance, Ostrowie Wielkopolskim. W listopadzie na zakończenie projektu  –  w Koninie i Szamotułach.

Gospodarzem szamotulskiej konferencji regionalnej był dr Marek Urbański – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szamotułach.

W konferencji  uczestniczyli reprezentanci bibliotek z powiatów poznańskiego, szamotulskiego, nowotomyskiego, średzkiego, gnieźnieńskiego i międzychodzkiego.

Prezentację swoich doświadczeń w zakresie diagnozy potrzeb mieszkańców zaprezentowali przedstawiciele bibliotek publicznych z Kuślina, Dopiewa, Międzychodu, Puszczykowa i Środy Wlkp.

Zamiarem badań jakie przeprowadziliśmy w gminie Kuślin, było określenie  kierunku działań zmierzających do rozszerzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej naszej biblioteki.O zdanie pytaliśmy dorosłych, studentów i gimnazjalistów – mieszkańców naszego terenu. Podczas nieformalnych rozmów, wielu czytelników wyraziło chęć współpracy z biblioteką. Mamy nadzieję, że deklaracja ta nabierze realnych kształtów.

Komentarz do wystąpień bibliotekarzy  wygłosiła Renata Dobrzyńska – przedstawicielka CAL. Zebrani na konferencji pracownicy bibliotek wysłuchali również wykładu na temat badań socjologicznych w obszarze kultury wygłoszonego przez dra Marcina Poprawskiego.