VIII KONKURS O PIÓRO WÓJTA-WIELKI TEST WIEDZY O GMINIE KUŚLIN

Wielki Test Wiedzy o Gminie Kuślin „Od prahistorii do współczesności”

W piątek 18 maja 2012 roku odbył się finał  VIII edycji Konkursu „O Pióro Wójta Gminy Kuślin”.

Konkurs miał charakter testu wiedzowego, a startujący w nim zawodnicy musieli wykazać się szeroką znajomością kuślińskiej gminy.

Do konkursu przystąpić mógł  każdy,  bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.

Do pisania testu ostatecznie zasiadło 27 osób.

Ponieważ w konkursie można było brać udział w pojedynkę lub zespołowo, w szranki stanęło dziewięć duetów rodzinnych oraz dziewięciu zawodników indywidualnych. Warunek utworzenia konkursowego duetu stanowił bliski stopień pokrewieństwa

oraz wiek uczestników- jeden ze startujących nie mógł mieć więcej niż 18 lat.

W duetach wystąpili: Julia i Jacek Basińscy, Aleksandra i Maria Dziamskie, Arnika i Iwona Jans, Zofia i Marlena Giersberg, Damian i Patryk Jagat,  Karolina Jarmużek i Kinga Gucia, Aleksandra i Sylwester Kamyszek, Krzysztof i Sławomir Knopp, Amelia i Aleksander Matuszczak. Indywidualnie zaś wystartowało dziewięć osób: Magdalena Bilska, Maria Kasperczak, Małgorzata Kostkowska, Damian Paszek, Patrycja Piechocka, Piotr Poprawa, Dominik Robakowski, Patrycja Rutkowska, Adam Rzepa.

W przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu wspomagały organizatorów nauczycielki historii uczące w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Kuślin: Lidia Pieprzyk, Danuta Żybura- Jarosz, Mirosława Woźna. Panie stanowiły także konkursowe jury, które czuwało nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

Test składał się z trzydziestu pytań. Należało w nim dokonać wyboru prawidłowej odpowiedzi, spośród czterech przedstawionych na arkuszu wariantów. Część pierwszą pisano trzydzieści minut. Następnie  jurorki sprawdziły test i podliczyły punkty. Pierwszy etap wyłonił trzy zespoły, które uzyskały jednakową ilość punktów (28 na 30 możliwych). Zespoły te zakwalifikowały się do drugiego etapu- dogrywki. Walka o miejsca i nagrody rozegrała się pomiędzy drużynami, które tworzyli: mama i córka-  Iwona i Arnika Jans, a także dwa duety ojców z córkami-Amelia i Aleksander Matuszczak oraz Julia i Jacek Basiński. Tym razem oprócz pytań z wariantami wyboru, organizatorzy przygotowali także pytania otwarte, na które należało udzielić odpowiedzi pisemnej. Po dość wyrównanej rozgrywce pierwsze miejsce wywalczył zespół rodzinny Amelia i Aleksander Matuszczak. Zwycięzcy zdobyli 24 punkty na 29 możliwych do uzyskania. Bardziej dramatycznie rozegrała się walka o drugie i trzecie miejsce. Tutaj różnicę między drużynami stanowił zaledwie jeden punkt. Triumfatorzy- Amelia i Aleksander Matuszczak- otrzymali Pióro Wójta Gminy Kuślin oraz nagrodę główną. Upominki otrzymali także zdobywcy drugiego miejsca- Julia i Jacek Basińscy, oraz panie-  Arnika i Iwona Jans, które zajęły trzecie miejsce. Ponadto wszystkie zespoły i  osoby  startujący indywidualnie otrzymały podziękowania oraz książki i pamiątkowe długopisy.

Wiedza jaką posiedli startujący w konkursie, a zwłaszcza jego finaliści, jest naprawdę imponująca– powiedziała podsumowując konkurs przewodnicząca jury Mirosława Woźna.

Naprawdę wspaniała – co obserwowałyśmy z perspektywy naszego jurorskiego stolika- była współpraca wszystkich duetów podczas rozwiazywania testu, już na pierwszym jego etapie. To było wzruszające i niezwykle budujące  obserwować jak współpracują  ze sobą dorośli i młodzież– dodała Lidia Pieprzyk.

Pełen podziwu dla wiedzy uczestników był także fundator nagród- wójt Jerzy Dziamski, który osobiście wręczył je laureatom i podziękował wszystkim startującym, zapraszając za rok do uczestnictwa w kolejnej edycji Konkursu.