O Konkursie

W 2005 roku, gdy po raz pierwszy zorganizowaliśmy Konkurs o Pióro Wójta Gminy Kuślin, nikt z nas nie przypuszczał, że przez kolejne lata “walka” O Pióro Wójta stanie się ważnym wydarzeniem w życiu kulturalnym gminy.

Celem  Konkursów o Pióro Wójta Gminy jest :

  •  wzbudzenie zainteresowania przeszłością, teraźniejszością i przyszłością Gminy Kuślin
  • zachęcenie mieszkańców  do twórczości artystycznej : literackiej, plastycznej, aktorskiej, fotograficznej
  • zwrócenie uwagi na walory krajoznawcze i turystyczne gminy Kuślin
  • popularyzacja  książki i czytelnictwa
  • promocja gminy